QUY ĐỊNH SỬ DỤNG


I. Quy Định Chung

II. Quy Định Về Đăng Gian Hàng

III. Quy Định Các Sản Phẩm Đăng Bán Trên WebDoanhNghiepViet.com

IV. Quy Định Xử Lý Vi Phạm Khi Đăng Thông Tin Trên WebDoanhNghiepViet.com

I. Quy Định Chung


Căn cứ theo các quy định của pháp luật hiện hành, Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng ban hành Quy chế sử dụng website WebDoanhNghiepViet.com như sau: 

1. Đối tượng điều chỉnh

1.1 Quy chế sử dụng trang WebDoanhNghiepViet.com điều chỉnh việc cung cấp thông tin và mặc nhiên xác lập việc chấp nhận, đồng ý giữa người sử dụng và WebDoanhNghiepViet.com.

1.2 Quy chế này áp dụng đối với: 

Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập hoặc sử dụng trang WebDoanhNghiepViet.com.

Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác tham gia các giao dịch hoặc cung ứng các dịch vụ trên trang WebDoanhNghiepViet.com.

Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác có quyền sở hữu trí tuệ và cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập, sử dụng trang WebDoanhNghiepViet.com.

Cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trang WebDoanhNghiepViet.com thuộc đối tượng điều chỉnh của mục 1 Quy chế này thì được gọi là “Người sử dụng”.
 

2. Rằng buộc khi sử dụng trang WebDoanhNghiepViet.com

2.1 Nếu người sử dụng không đồng ý với những thỏa thuận và điều kiện đưa ra ở Quy chế này, thì không được truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên trang WebDoanhNghiepViet.com.

2.2 Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên trang WebDoanhNghiepViet.com đồng nghĩa với người sử dụng chấp nhận các điều khoản trong Quy chế này, qua đó xác lập một thỏa thuận giữa người sử dụng và trang WebDoanhNghiepViet.com về sử dụng các dịch vụ.

3. Các dịch vụ cung cấp bởi trang WebDoanhNghiepViet.com

WebDoanhNghiepViet.com là một trang web trên mạng Internet cho phép người sử dụng truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ sau:

3.1 Nếu người sử dụng là Nhà Cung Cấp (Doanh Nghiệp/Tổ Chức) thì trang WebDoanhNghiepViet.com cung cấp các dịch vụ sau:

- Đăng hồ sơ doanh nghiệp trực tuyến

- Tạo và quản lý gian hàng trực tuyến

- Đăng và quản lý sản phẩm

- Xem và quản lý các đơn đặt hàng từ người mua hàng thông qua trang WebDoanhNghiepViet.com

- Liên hệ với người mua hàng

- Liên hệ với người quản lý trang  WebDoanhNghiepViet.com

3.2 Nếu người sử dụng là Người Tìm Mua Sản Phẩm thì trang WebDoanhNghiepViet.com cung cấp các dịch vụ sau:

- Xem đầy đủ thông tin Doanh Nghiệp, Sản phẩm, Website, Logo Thương Hiệu

- Liên hệ trực tiếp với người bán mà không qua trung gian nào

- Liên hệ với người quản lý trang WebDoanhNghiepViet.com

Khi người sử dụng có yêu cầu thì trang WebDoanhNghiepViet.com có thể cung cấp các dịch vụ liên quan đến quảng cáo, quảng cáo banner, logo của các cá nhân, pháp nhân, cơ quan, tổ chức và chủ thể khác.
 

4. Quyền của người sử dụng
 
Các quyền của người sử dụng được quy định như sau:
 
4.1 Khi đáp ứng các điều kiện đưa ra, người sử dụng có quyền truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang WebDoanhNghiepViet.com. Những dịch vụ này do chính Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng nắm bản quyền.
 
4.2 Người sử dụng có quyền được xem thông tin không bảo mật và hiển thị trên trang WebDoanhNghiepViet.com. Các thông tin trên trang WebDoanhNghiepViet.com có thể do người quản trị, các cộng tác viên của trang WebDoanhNghiepViet.com hoặc người sử dụng cung cấp.
 
4.3 Người sử dụng có quyền cung cấp thông tin lên từng vùng cho phép cụ thể của trang WebDoanhNghiepViet.com nếu không vi phạm các trường hợp cấm được quy định tại mục 7 của Quy chế này.
   

5. Nghĩa vụ của người sử dụng

Các nghĩa vụ của người sử dụng được quy định như sau:

5.1 Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng có nghĩa vụ cung cấp các thiết bị và chi phí phát sinh trong quá trình truy cập.

5.2 Khi được tạo tài khoản trên hệ thống trang WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng có nghĩa vụ tự bảo mật tài khoản, các thông tin bảo mật được cung cấp.

5.3 Khi tạo tài khoản trên hệ thống trang WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng có nghĩa vụ chia sẻ thông tin cá nhân với website WebDoanhNghiepViet.com.

5.4 Người sử dụng có nghĩa vụ bảo vệ, không sao chép và xâm phạm các thông tin, hình ảnh và nội dung thuộc quyền sở hữu trí tuệ của trang WebDoanhNghiepViet.com.

6. Thông tin do người sử dụng cung cấp

6.1 Thông tin này có thể thuộc quyền sở hữu của chính người sử dụng hoặc người khác, người sử dụng đồng ý chia sẻ thông tin này với tất cả người sử dụng khác trên website WebDoanhNghiepViet.com.

6.2 Nếu thông tin cung cấp có liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ của người khác thì người sử dụng cần phải ghi chú cụ thể và tự chịu trách nhiệm về các quyền sở hữu trí tuệ về thông tin đó.

6.3 Nếu thông tin cung cấp có chứa liên kết đến các trang web khác thì người sử dụng phải chịu trách nhiệm thông báo đến chủ các trang web đó về việc đưa liên kết lên website WebDoanhNghiepViet.com.

6.4 Khi người sử dụng cung cấp thông tin lên website WebDoanhNghiepViet.com thì mặc nhiên người sử dụng cho website WebDoanhNghiepViet.com chia sẻ thông tin với người sử dụng khác hoặc sử dụng các thông tin, hình ảnh/logo vào mục đích quảng cáo.

7. Các quy định cấm trên website WebDoanhNghiepViet.com

Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng không được vi phạm các điều cấm sau:

- Chống Nhà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đoàn kết toàn dân, tuyên truyền, xuyên tạc, kích động và cung cấp thông tin chống phá Nhà nước Việt Nam;

- Kích động bạo lực, tuyên truyền chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước, kích động dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong mỹ tục của dân tộc;

- Tiết lộ bí mật nhà nước, bí mật quân sự, an ninh, kinh tế, đối ngoại và những bí mật khác đã được pháp luật quy định;

- Xuyên tạc, vu khống, xúc phạm uy tín của tổ chức, danh dự, nhân phẩm, uy tín của công dân;

- Quảng cáo, tuyên truyền hàng hoá, dịch vụ thuộc danh mục cấm đã được pháp luật quy định;

- Đề cập đến các vấn đề về chính trị và tôn giáo;

- Sử dụng các từ ngữ vô văn hóa vi phạm truyền thống đạo đức của Việt Nam;

- Hạn chế hoặc ngăn cản người sử dụng khác sử dụng và hưởng các tính năng tương tác trên website WebDoanhNghiepViet.com;

- Gửi hoặc chuyển các thông tin bất hợp pháp, đe doạ, lạm dụng, bôi nhọ, nói xấu, khiêu dâm, phi thẩm mỹ, xúc phạm hoặc bất kỳ loại thông tin không đứng đắn nào, bao gồm việc truyền bá tin tức góp phần khuyến khích hành vi phạm tội, gây ra trách nhiệm pháp lý dân sự hoặc vi phạm pháp luật;

 - Gửi hay chuyển các thông tin, phần mềm, hoặc các tài liệu khác bất kỳ, vi phạm hoặc xâm phạm các quyền của những người khác, trong đó bao gồm cả tài liệu xâm phạm đến quyền riêng tư hoặc công khai, hoặc tài liệu được bảo vệ bản quyền, tên thương mại hoặc quyền sở hữu khác, hoặc các sản phẩm phát sinh mà không được sự cho phép của người chủ sở hữu hoặc người có quyền hợp pháp;

- Gửi hoặc chuyển thông tin, phần mềm hoặc tài liệu bất kỳ có chứa virus hoặc một thành phần gây hại khác;

- Thay đổi, làm hư hại hoặc xoá nội dung bất kỳ hoặc các phương tiện khác mà không phải là nội dung thuộc sở hữu của người sử dụng, hoặc gây trở ngại cho những người sử dụng khác truy cập tới website WebDoanhNghiepViet.com;

- Phá vỡ luồng thông tin bình thường trong một tương tác trên website WebDoanhNghiepViet.com;

- Tuyên bố là người phát ngôn cho một doanh nghiệp, hiệp hội, thể chế hay tổ chức nào khác mà bạn không được uỷ quyền;

- Sử dụng website WebDoanhNghiepViet.com cho mục đích bất hợp pháp, vi phạm các quy tắc, chính sách hay hướng dẫn sử dụng của nhà cung cấp dịch vụ Internet và các dịch vụ trực tuyến;

- Các điều cấm khác theo quy định của pháp luật.

8. Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ

8.1 Các nội dung như giao diện, dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, thương hiệu… trên website WebDoanhNghiepViet.com thuộc quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng.

8.2 Trong trường hợp thông tin trên website WebDoanhNghiepViet.com là dữ liệu, hình ảnh, âm thanh, thương hiệu do các đối tác, chủ sở hữu hoặc người được ủy quyền cung cấp mà có các căn cứ thể hiện quyền sở hữu trí tuệ hợp pháp thì thuộc quyền sở hữu của họ.

8.3 Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ của trang WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng phải thừa nhận, tôn trọng và không có hành vi xâm phạm các quyền sở hữu trí tuệ của Công Ty TNHH MTV Phần Mềm Phượng Hoàng. Mọi hành vi vi phạm về quyền sở hữu trí tuệ sẽ thuộc sự điều chỉnh của pháp luật sở hữu trí tuệ hiện hành.

8.4 Tất cả các thông tin trên website WebDoanhNghiepViet.com bao gồm nhưng không giới hạn bởi các sơ yếu lý lịch thuộc quyền sở hữu trí tuệ của website WebDoanhNghiepViet.com. Người sử dụng không được quyền thay đổi, sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các tác phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, khai thác những thông tin đó nhằm mục đích thương mại.

8.5 Người sử dụng không có bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ thông qua các hành vi tải xuống hoặc in nội dung trên website WebDoanhNghiepViet.com. Khi sao chép, mô phỏng, truyền, phân phối, công bố, tạo ra các tác phẩm phát sinh, hiển thị hoặc chuyển giao, khai thác các thông tin trên website WebDoanhNghiepViet.com, người sử dụng phải dẫn chiếu rõ nguồn.

9. Cam kết bảo mật với người sử dụng

9.1 Khi truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ, website WebDoanhNghiepViet.com sẽ kiểm soát việc đăng nhập/đăng xuất của người sử dụng. WebDoanhNghiepViet.com cam kết bảo mật thông tin của người sử dụng và chỉ sử dụng thông tin đó nhằm nắm bắt và đánh giá nhu cầu người sử dụng để liên lạc và tạo cầu nối với người sử dụng khác.

9.2 Trong quá trình cung cấp dịch vụ WebDoanhNghiepViet.com sẽ nhận được thông tin của các thành viên khi đăng ký như sau:

- Thông tin cá nhân của thành viên khi đăng ký trên WebDoanhNghiepViet.com có thể bao gồm các thông tin sau : Tên, địa chỉ, điện thoại, fax, địa chỉ email, nick chat (Yahoo hoặc Skype), tên công ty, địa chỉ công ty, chức vụ, bí danh, ngày tháng năm sinh, giới tính, số tài khoản Ngân hàng.

- Thông tin nhận được khi thành viên sử dụng dịch vụ hay những tiện ích trên WebDoanhNghiepViet.com: Thông tin do thành viên đăng tin bán hàng, tham gia phản hồi tin bán hàng của thành viên khác trên WebDoanhNghiepViet.com  hoặc khi thành viên tham gia vào các chương trình điều tra, khảo sát của Ban quản trị WebDoanhNghiepViet.com hoặc sử dụng dịch vụ chứng thực của WebDoanhNghiepViet.com

9.3 Website WebDoanhNghiepViet.com cam kết không sử dụng dữ liệu được lưu trữ trên ổ cứng của người sử dụng để khai thác thông tin hay gây hại đến người sử dụng.

9.4 Website WebDoanhNghiepViet.com sử dụng các địa chỉ IP để phân tích các thông tin tổng hợp; hay cung cấp, gợi ý tiêu dùng cho những lần truy cập sau, tăng thêm tính tiện dụng cho thành viên. WebDoanhNghiepViet.com không sử dụng thông tin này để khai thác các thông tin cá nhân của người sử dụng.

Mọi quy định về bảo mật với người sử dụng sẽ được quy định cụ thể trong văn bản  “Quy chế bảo mật”.

10. Chấm dứt khi vi phạm Quy chế

10.1 Nếu phát hiện và cho rằng người sử dụng có hành vi vi phạm Quy chế này, website WebDoanhNghiepViet.com có thể chấm dứt hoặc tạm thời ngưng quyền truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ mà không phải thông báo với người sử dụng.

10.2 Nếu không đồng ý với những quy định trong Quy chế này, người sử dụng chấm dứt các thỏa thuận bằng hành vi không truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ trên website WebDoanhNghiepViet.com.

10.3 Website WebDoanhNghiepViet.com có thể đơn phương chấm dứt những thỏa thuận trong Quy chế này mà không phải thông báo với người sử dụng.

10.4 Nếu người sử dụng có hành vi vi phạm Quy chế này và pháp luật thì mặc dù đã chấm dứt thỏa thuận với người sử dụng nhưng không đương nhiên miễn trách nhiệm pháp lý.

10.5 Nếu người sử dụng bỏ các chi phí để truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ thì khi chấm dứt thỏa thuận theo Quy chế này, website WebDoanhNghiepViet.com không phải bồi thường các chi phí đó.

11. Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

11.1 Trong bất kỳ trường hợp nào, website WebDoanhNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý về các thiệt hại khách quan, gây ra từ các tương tác và nội dung cung cấp của người sử dụng.

11.2 Trong bất kỳ trường hợp nào, website WebDoanhNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý đối với người sử dụng hoặc người thứ ba khác về các quyết định và hành động mà người sử dụng đã chấp nhận, đồng ý tham gia.

11.3 Trong bất kỳ trường hợp nào, website WebDoanhNghiepViet.com không chịu trách nhiệm pháp lý về các hành vi vi phạm pháp luật của người sử dụng.

12. Các vấn đề khác

12.1 Quy chế này là toàn bộ sự thoả thuận giữa website WebDoanhNghiepViet.com và người sử dụng, có hiệu lực đối với các bên kể từ khi người sử dụng truy cập, sử dụng các dịch vụ hoặc tham gia các giao dịch, cung ứng các dịch vụ. Các quyền và nghĩa vụ phát sinh trong quá trình thực hiện thỏa thuận này, người sử dụng không thể chuyển giao cho bất kỳ ai.

12.2 Các vấn đề khác chưa được quy định trong thỏa thuận này thì được áp dụng theo các quy định pháp luật hiện hành.

II. Quy Định Về Đăng Gian Hàng


Điều kiện để sở hữu gian hàng trên www.WebDoanhNghiepViet.com được quy định như sau :

 1. Người mở gian hàng phải là pháp nhân.

 2. Người bán phải có địa chỉ, điện thoại, email, YM, skype, tên người phụ trách bán hàng.

 3. Tên gian hàng không được phép liên quan đến các vấn đề nhạy cảm xã hội, chính trị nhà nước Việt Nam.

 4. Số lượng mặt hàng đăng trên WebDoanhNghiepViet.com phải từ 8 sản phẩm và/hoặc dịch vụ trở lên. Hàng hóa phải đăng đúng mục, ảnh liên quan đến nội dung thông tin, tin ghi có dấu, đúng chính tả, viết hoa đầu dòng, đầy đủ thông tin theo các tiêu chí của WebDoanhNghiepViet.com đưa ra.

 5. Gian hàng sau khi kích hoạt phải được đăng hàng hóa lên chậm nhất sau 2 tuần kể từ ngày kích hoạt. Mỗi một công ty chỉ được đăng ký một gian hàng. Các gian hàng không đăng nhập sử dụng trong vòng 1 tháng liên tục sẽ bị gỡ xuống khỏi hệ thống bán hàng trên WebDoanhNghiepViet.com

 6. Người bán phải đăng bán các mặt hàng, thông tin phù hợp với luật pháp, thuần phong mỹ tục của Việt Nam.

 7. Người bán phải đảm bảo cung cấp được hàng hoá, dịch vụ theo đúng như giá cả, số lượng hàng tồn kho khi đăng ký lên WebDoanhNghiepViet.com.

 8. Trong trường hợp giá hàng, hoặc số lượng hàng tồn kho thay đổi, người bán phải ngay lập tức sửa thông tin đăng trên WebDoanhNghiepViet.com để cho phù hợp với khả năng cung cấp hàng hoá dịch vụ thực tế.

 9. Người bán hàng không được đưa thông tin liên hệ, số điện thoại vào phần thông tin thêm của sản phẩm. Phần thông tin thêm chỉ được đưa thông tin về sản phẩm đó.

 10. Trong trường hợp người bán đăng ký giá và số lượng cho hàng hoá mới, thì phải đảm bảo hàng hoá mình sẽ bán ra sẽ là mới 100% (Hàng chưa sử dụng, hoặc hàng chưa mở hộp. Thời hạn bảo hành của hàng hoá vẫn còn nguyên )

 11. Người bán chỉ đăng những mặt hàng có khả năng gửi cho người mua trong vòng 7 ngày, kể từ khi người mua đặt hàng, và người bán gửi mail lại chấp nhận bán hàng.

 12. Người bán phải có trách nhiệm làm đúng những gì đã cam kết với khách hàng sử dụng WebDoanhNghiepViet.com, nếu người mua phàn nàn về hàng hóa, dịch vụ và chứng minh được đó là lỗi của người bán, thì người bán phải có trách nhiệm đền bù đúng tổn thất thực tế cho người mua.

 13. Người bán hàng có nghĩa vụ xác nhận và thống nhất toàn bộ thông tin hàng hóa (thông số kỹ thuật, giá cả, thông tin khuyến mại…) trên website WebDoanhNghiepViet.com với khách hàng khi nhận được thông tin đặt hàng thông qua website WebDoanhNghiepViet.com. Nếu trong quá trình giao dịch với khách hàng mà phát sinh thông tin hàng hóa trên website WebDoanhNghiepViet.com sai so với thông tin sản phẩm thực tế của người bán thì do người bán và khách hàng thương lượng giải quyết. Website WebDoanhNghiepViet.com miễn toàn bộ trách nhiệm và không tham gia.

 14. Ngoài những quy định trên người bán phải tuân theo tất cả những quy định khác đã được ban hành trong quy định sử dụng của WebDoanhNghiepViet.com. Nếu người bán mở gian hàng vi phạm 1 trong 13 điều trên chúng tôi có thể xóa bỏ gian hàng của người bán đó trên WebDoanhNghiepViet.com bất kỳ lúc nào mà không cần sự đồng ý của bất kỳ bên nào, và sẽ không cần thông báo về việc này. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ tổn thất liên quan đến việc xóa gian hàng trên WebDoanhNghiepViet.com.

III. Quy Định Các Sản Phẩm Đăng Bán Trên WebDoanhNghiepViet.com


1. DANH MỤC HÀNG HÓA, DỊCH VỤ CẤM KINH DOANH (Ban hành kèm theo Nghị định số 59/2006/NĐ-CP ngày 12 tháng 06 năm 2006 của Chính phủ)

2. Cách thức đăng bán hàng hóa
 - Đăng tin bằng tiếng Việt có dấu, sử dụng bộ mã Unicode để gõ tiếng Việt có dấu, không viết hoa toàn bộ các chữ.

 - Không chấp nhận tin đăng có nội dung, hình ảnh liên quan đến website: vatgia.com, 123mua.vn, raovat.com, enbac.com….

 - Không chấp nhận tiêu đề tin đăng chứa ký tự đặc biệt/ có số điện thoại, giá USD($), có tên website, ký tự lặp lại.

 - Thông tin về sản phẩm phải là thông tin chính thống của nhà sản xuất, mô tả chính xác về sản phẩm. Vui lòng không đăng những thông tin quảng cáo trong tên sản phẩm và phần mô tả sản phẩm, dạng : hàng độc, hàng siêu rẻ, giá hấp dẫn, khuyến mại đặc biệt …

 - Đăng đầy đủ thông số kỹ thuật của sản phẩm theo mẫu WebDoanhNghiepViet.com yêu cầu. Ảnh sản phẩm rõ ràng, không chấp nhận ảnh logo, ảnh có chèn quảng cáo, kích thước ảnh đề nghị là 800 x 800 pixel. Thông tin bạn đăng làm nên giá trị của sản phẩm. Hãy tạo cho người mua ấn tượng tốt về sản phẩm của bạn bằng cách đăng thông tin cụ thể, rõ ràng, chính xác và đầy đủ.

 - Đăng đúng danh mục hàng hóa: WebDoanhNghiepViet.com phân chia các danh mục hàng hóa rất cụ thể và chi tiết, nếu bạn không tìm thấy danh mục hàng hóa phù hợp với sản phẩm bạn đăng bán, hãy liên hệ với bộ phận Hỗ trợ trực tuyến để được hỗ trợ tạo Danh mục phù hợp.

 - Không đăng trùng sản phẩm đã có trên WebDoanhNghiepViet.com.

 - Không đăng một sản phẩm tại nhiều Danh mục khác nhau.

 - Sản phẩm sau khi đăng lên WebDoanhNghiepViet.com thì người Đăng không thể sửa các thông số sau : Tên, ảnh, thông số kỹ thuật của sản phẩm. Do vậy, vui lòng kiểm tra kỹ thông tin trước khi click nút "Đăng thông tin". Trong trường hợp thông tin đăng lên bị sai, bạn có thể sử dụng chức năng “Báo lỗi sản phẩm” để báo lỗi và yêu cầu sửa thông tin chính xác.

IV. Quy Định Xử Lý Vi Phạm Khi Đăng Thông Tin Trên WebDoanhNghiepViet.com

QUY ĐỊNH DIỄN GIẢI XỬ LÝ TÁI PHẠM
 Logo Logo sử dụng hình ảnh phản cảm, nhạy cảm, lấy hình logo của bên khác Yêu cầu thay đổi Logo Khóa tài khoản 5 ngày
Thông tin liên hệ Tài khoản không có thông tin liên hệ cụ thể bao gồm : số điện thoại, địa chỉ, nick yahoo,….  Yêu cầu bổ sung thông tin đầy đủ Khóa tài khoản 5 ngày
Tài khoản      
  Tên tài khoản có liên quan đến WebDoanhNghiepViet Khóa tài khoản vĩnh viễn  
  Tên tài khoản dễ gây hiểu lầm và kích động, vi phạm thuần phong mỹ tục Khóa tài khoản vĩnh viễn  
  Tên tài khoản có liên quan đến chính trị gia Việt Nam Khóa tài khoản vĩnh viễn  
  Tạo nhiều tài khoản khác nhau cùng thông tin liên hệ Nhắc nhở và yêu cầu chọn giữ lại 1 tài khoản  Khóa vĩnh viễn tất cả tài khoản vi phạm
Đăng sản phẩm      
  Đăng sản phẩm có nội dung, hình ảnh liên quan đến website: vatgia.com, 123mua.vn, raovat.com, enbac.com…. Không duyệt Khóa tài khoản 5 ngày
  Không đăng sản phẩm đúng danh mục sản phẩm Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Tiêu đề sản phẩm phải có dấu, không chứa ký tự lạ, in hoa, từ ngữ nhạy cảm,có số điện thoại, giá USD($), có tên website, ký tự lặp lại. Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Ảnh sản phẩm là logo, ảnh không đúng với sản phẩm bán Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Hình ảnh, tiêu đề và nội dung không liên quan đến nhau Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Đăng từ 2 sản phẩm trở lên có nội dung và tiêu đề giống nhau được xem là trùng sản phẩm Nhắc nhở và để lại 1 sản phẩm Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  - Sai giá so với giá thực tế, giá để 100 VND không có giá trị
- Đăng giá USD($)
Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Mô tả không trung thực về sản phẩm Không duyệt Khóa tài khoản 15 ngày
  Nội dung mô tả sản phẩm sơ sài, không giới thiệu thông tin chi tiết về sản phẩm. Không có hình ảnh hoặc hình ảnh sản phẩm không rõ ràng. Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Nội dung chi tiết sản phẩm chứa các đường link độc hại, làm bể giao diện trình bày, màu chữ trùng với màu nền của chi tiết. Không duyệt Xóa sản phẩm và khóa tài khoản 5 ngày
  Không được phép đăng các sản phẩm mà nhà nước Việt Nam không cho phép. Khóa tài khoản vĩnh viễn